Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 19,90 €
Predĺženie 19,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 19,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .bet je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .bet domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .bet
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .bet je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .bet nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .bet môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .bet môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.bet).
Live Chat
online
en