Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 74,90 €
Predĺženie 74,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 74,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .college je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .college domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .college
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .college je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .college môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .college môže obsahovať len čísla
Registračný úrad .xyz (Webová stránka)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .college môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.college).