Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 24,90 €
Predĺženie 24,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 24,90 €
Zmena majiteľa 24,90 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .com.pl je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .com.pl domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Nemôžete nastaviť prenosový kľúč pre vašu doménu .com.pl
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .com.pl je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .com.pl môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .com.pl môže obsahovať len čísla

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Trvanie registrácie Registrácia domény .com.pl trvá len pár sekúnd.
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 8 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .com.pl môže byť dlhá medzi 2 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.com.pl).