Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 49,00 €
Predĺženie 49,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .coupons je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .coupons domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .coupons
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .coupons je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .coupons môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .coupons môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .coupons môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.coupons).