Checklisty pre transfer vašej domény

 • Doména je aktívna a v najbližších dňoch jej neskončí platnosť

  Aby ste mohli začať s transferom, musí byť vaša doména stále aktívne zaregistrovaná. V ideálnom prípade by ste mali zahájiť prenos vašej domény najmenej 5 dní pred jej expiráciou. Časová rezerva, ktorá je k dispozícii, slúži na včasné vyriešenie prípadného problému v určitej situácii (napríklad pri nedoručení e-mailu pri transfere apod.)

 • Kontaktné údaje majiteľa domény sú aktuálne

  Po začatí transferu bude žiadosť o prenos zaslaná na e-mailovú adresu vlastníka domény. Pre tento účel sa používa e-mailová adresa zadaná v WHOIS. Ak sú údaje aktuálne, vyhnete sa nežiaducim oneskoreniam alebo opakovanej žiadosti o prevod.

 • Služby ako WhoisGuard sú deaktivované

  Služby ako WhoisGuard chránia vaše osobné údaje (meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu) vo verejne dostupných náhľadoch v databáze WHOIS. Vzhľadom na to, že tieto chránené informácie sú potrebné pri prenose, musíte zabezpečiť, aby boli tieto služby v správnom čase deaktivované.

 • Doména bola zaregistrovaná pred viac ako 60 dňami alebo bola prednedávnom prevedená

  Pravidlo 60-dňového uzamknutia domény pri jej transfere stanovili príslušní národní registrátori a každý registrátor ho musí dodržiavať. Toto 60-dňové uzamknutie domény by malo slúžiť ako dodatočná ochrana pred "pirátstvom" resp. takzvanou "krádežou domén". Vo väčšine prípadov by však toto nariadenie nemalo spôsobiť žiadne závažné problémy.

 • Doména nebola pri transfere zablokovaná

  Pri niektorých doménových koncovkách môžete doménu pri jej transfere uzamknúť a zabrániť tak neoprávneným osobám, aby iniciovali prenos vašej domény. Ešte predtým, ako budete môcť previesť vašu doménu k nám, je potrebné, aby ste ju prevzali od predošlého poskytovateľa.

 • Vlastníte aktuálny autorizačný kód domény

  Autorizačný kód je heslo, ktoré pozná len vlastník domény a súčasný registrátor domény. Pri transfere domény je potrebné požiadať o zaslanie aktuálneho autorizačného kódu, aby sa overilo vaše oprávnenie ako vlastníka domény.

 • Poskytovateľ z Rakúska

  Sme rakúsky poskytovateľ webhostingu a domén so sídlom vo Viedni. Ako náš tím , tak aj údaje, ktoré hosťujete, sa samozrejme nachádzajú v Rakúsku.

 • Skúsený registrátor domén

  Dôverujte našim dlhoročným skúsenostiam ako priamemu registrátorovi mnohých doménových koncoviek. Taktiež si môžete u nás zaregistrovať aj domény s veľmi neobvyklými doménovými koncovkami.

 • Individuálna podpora

  Sme tu vždy pre vás, či už telefonicky, e-mailom, cez live chat alebo prostredníctvom našich sociálnych sietí. Viac podrobností nájdete v našej kategórii Podpora.

Denne spravujeme viac ako 300 000 domén.