Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 49,00 €
Predĺženie 49,00 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 49,00 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .memorial je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .memorial domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .memorial
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .memorial je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .memorial môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .memorial môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .memorial môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.memorial).