Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 14,90 €
Predĺženie 14,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 14,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .pictures je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .pictures domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .pictures môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .pictures je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .pictures môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .pictures môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Donuts (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .pictures môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.pictures).