Informácie o cenách

Nastavenie 0,00 €
Registrácia 41,90 €
Predĺženie 41,90 €
Transfer domény (vrátane ročného poplatku) 41,90 €
Zmena majiteľa 0,00 €
Úprava údajov domény 0,00 €
Obnovenie po odstránení 109,00 €

Všeobecné informácie

Transfer domény Transfer domény .wien je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .wien domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .wien
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .wien je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .wien môže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .wien môže obsahovať len čísla
Registračný úrad punkt.wien GmbH (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .wien môže byť dlhá medzi 1 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.wien).

Okrem toho treba zobrať do úvahy

Berte na vedomie podmienky pre .wien, ktoré sú k dispozícii na adrese nic.wien, a to najmä tzv. Nexusové podmienky. Tieto štáty uvádzajú, že len tie fyzické alebo právnické osoby, ako aj organizácie a združenia majú právo registrovať doménu najvyššej úrovne .wien, ktorá chce demonštrovať hospodárske, kultúrne, turistické, historické, spoločenské alebo iné významné vzťahy s rakúskym hlavným mestom Viedeň a môžu to tiež dokázať na požiadanie.