Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .day

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) n/a

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .day nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .day domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Na svojej doméne .day môžete nastaviť zámok prenosu
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .day nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Vaša doména .day nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .day môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Výpovedná lehota je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .day môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.day).