WHOIS je služba, ktorá umožňuje získať informácie o vlastníkovi alebo registrátorovi domény a IP adrese. "Who is", z anglického prekladu "kto je to", pomáha takto každému nájsť informácie o ľubovoľnej doméne ako je napr. dátum jej registrácie, expirácie alebo dôležité kontakty k nej.
Pre získanie uložených informácií je dôležité poznať nielen názov domény, ale aj službu Whois. Žiaľ, samotné vyhľadávanie je kvôli novým koncovkám pre rôzne krajiny a novým generickým doménam najvyššej úrovne čoraz náročnejšie.

Pomocou WHOIS môžete vyčítať dôležité informácie o doménach a IP adresách. K tomu všetkému stačí, ak poznáte službu Whois. V prípade, že sa nechcete zaoberať technickými podrobnosťami, môžete domény vyhľadávať aj prostredníctvom viacerých webových databáz, tzv. Domain-Lookups. V mnohých operačných systémoch môžete informácie o doméne získať aj cez príkazový riadok. Stačí pritom zadať whois example.com.

Získané informácie sa líšia od úrovne domény (.sk, .com, .net...). Vo všeobecnosti sa dozviete základné informácie o vlastníkovi domény, názve servera a jeho správcovi, či o administratívnych a technických kontaktoch. Názvové servery prekladajú komplexnú IP adresu do ľahko zapamätateľnej podoby domény a jej koncovky.

Získané informácie môžete použiť len v určitých prípadoch. Je napríklad zakázané posielať spam na uvedené e-mailové adresy. Posielanie e-mailov v prípade technických problémov, porušení práv tretích osôb alebo iných problémoch s doménou, či IP adresou, je samozrejme povolené.

Možnosti používania WHOIS sa líšia v závislosti od správneho orgánu. Vy a rovnako aj päť administrátorov IP adries po celom svete ponúkajú rôzne spôsoby, ako vyčítať verejne dostupné informácie o doméne alebo adrese IP.
Správa informácií v databáze centrálneho registra Whois sa nachádza v príslušných registroch ako napríklad nic.sk pre .sk domény, internetová spoločnosť ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pre všetky generické a nové domény najvyššej úrovne a regionálne internetové registre pre IP adresy. Pritom sa využívajú rôzne verzie služby Whois. V podstate sú informácie vyhľadávané prostredníctvom Whois, odlišné. Každý register má totiž mierne odlišné pravidlá pre správu informácií.

Vyhľadávanie vo WHOIS je často jediný spôsob, ako sa dostať k údajom o majiteľovi domény v prípade, že nie je zverejnené Impressum. Táto služba je vyvinutá tak, aby poskytovala tretím stranám možnosť priamo kontaktovať správnu osobu. Ak by obsah v doméne porušoval napríklad práva tretích strán, je možné kontaktovať zodpovednú osobu.
Ďalším možným prípadom je, že doména by mohla predstavovať technické riziko. Obzvlášť dôležitá je služba pre všetkých, ktorým boli doménou porušené práva. V časoch elektronickej cyber-šikany je to svetielko nádeje pre mnoho obetí, ktorým bolo na webových stránkach bez uvedenia základných informácií hanlivo ublížené.

Prvým bodom kontaktu pre domény je vždy majiteľ domény uvedený v databáze WHOIS. Ak kontaktná osoba neodpovedá, môžete sa v tom prípade potom obrátiť aj na správcu servera alebo osobu zodpovednú za technickú časť a informovať ich o porušení práv. Tým je zaručuné, že porušenia práv alebo iné problémy sa rýchlo vyriešia.
Podľa registračného orgánu sú k dispozícii rôzne údaje. Napríklad pre .de domény je predvolene uložený iba názov a adresa. Prvý kontakt sa v tomto prípade musí zvyčajne nadviazať elektronickou poštou. Ostatné registre pre domény najvyššej úrovne majú taktiež elektronické kontaktné údaje, čo uľahčuje kontaktovanie prostredníctvom telefónu, faxu alebo e-mailu.